പകുതി വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു Fridge Washing machine Home Appliances Company Seconds Eletronic items

പകുതി വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു Fridge Washing machine Home Appliances Company Seconds Eletronic items

പകുതി വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു Fridge Washing machine Home Appliances Company Seconds Eletronic items
പകുതി വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു Fridge Washing machine Home Appliances Company Seconds Eletronic items

METRO AGENCY
PATTIMITTAM
PERUMBAVOOR
PHONE: +919447796902

For Business PromotionsThrough this Channel please contact 8590891499
ambarishmukundan@gmail.com
#lowbudgetshopping #hellokochi
Video:


4 Comments
James K. T

April 23, 2022 @ 1:39 pm

Reply

ഗ്യാരന്റി ഉണ്ടോ

Ashraf Konarath

April 28, 2022 @ 4:46 am

Reply

ഇത്രയേയുള്ളൂ ഇത്രയേയുള്ളൂ പറയൽ നിർത്തുക കാശ് വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല

JERIN JAMES

May 3, 2022 @ 6:10 am

Reply

Ithil evada offer
LG top load full automatic washing machine 13000 anu ivide parayunnath
Same amount nu shop il with warranty same kittullo

DEVIMOL DEVU DEVU

May 11, 2022 @ 2:09 am

Reply

ഇങ്ങനെ യുള്ള വീഡിയോസ് ആലപ്പുഴ ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടങ്കിൽ വീഡിയോ ഇടാമോ

Leave Comment

author
By Table and Flavor

All rights reserved © Designed by Table and Flavor