TWO EASY WAYS TO MAKE KOKONTE | A TYPE OF FUFU
Ingredients:
KOKONTE Flour Recipe πŸ‘‰πŸ½ https://youtu.be/oBEHhwPGvFQ
Recipe Video: